Nikdo se mně neptal jestli se chci narodit, tak mi teď neříkejte jak mám žít!
AKÁŠA - Duchovní éter, pátý okultní a všudypřítomný živel, jenž zahrnuje ostatní čtyři živly - zemi, vzduch, oheň a vodu, které z něj vycházejí

AMULET - Předmět nošený, přenášený nebo vložený za účelem ochrany před negativními silami či vibracemi.

ARADIA - Nejběžnější wiccanské jméno Bohyně.

ASTRÁLNÍ PROJEKCE - Praktika oddělení vědomí od fyzického těla. Umění přenášet vědomí z fyzického těla do astrálního, takže člověk vnímá astrální rovinu a pohybuje se v ní, zatímco fyzické tělo zůstává v nehybnosti.

ASTRÁLNÍ ROVINA - Rovina bytí a vědomí, na níž funguje astrální tělo. Je to rovina širokého spektra: "nižší astrál" je v úzkém spojení s fyzickou rovinou, zatímco "vyšší astrál" je blízko mendílní rovině (viz Éterická rovina).

ASTRÁLNÍ TĚLO - Psychický "dvojník" fyzického těla, který se skládá z látky řidší, než je hmota, ale hrubší než mysl nebo duch (viz éterická rovina).

ATHAM - Nůž s černou rukojetí, na níž jsou řezby. Na rozdíl od nože s bílou rukojetí je atham čistě rituální nástroj. Používá se hlavně pro nakreslení a zrušení magického kruhu. K tomuto účelu však lze používat i magický meč.

ČARODĚJNICKÁ LAHEV - Láhev či jiná příhodná nádoba obsahující byliny, jehlice, střepy skla a další předměty určené k ochraně osoby či místa od zlých sil. Většinou je umístěná v domě nebo zakopaná na zahradě.

ČARODĚJNICTVÍ - Praktikování přírodní magie - magie kamenů, bylin, svíček apod.

ČISTÉ VIDĚNÍ - Schopnost vnímat fakta, události a ostatní informace jiným způsobem, než pomocí pěti standardních smyslů.

DEOSIL - Ve směru hodinových ručiček, ve směru pohybu Slunce (srov. widdershins).

DÍVKA (panna) - Funkce, kterou v mnoha sborech zastává jedna z členek. Působí prakticky jako asistentka velekněžčina.

DOMINANTNÍ RUKA - Ruka, kterou se píše; magicky obdařená ruka. .ELEMENT - Živel, prvek. Patří k nim země, vzduch, oheň a voda plus duch, který je všechny zahrnuje (viz Akáša). Elementy jsou chápány jako říše nebo přírodní kategorie (hmotné i nehmotné) a nesmíme je zaměňovat s fyzikální tabulkou prvků, kterou moderní čaroděj samozřejmě přijímá, ani s alchymickými elementy, jako je síra, rtuť a sůl.

ELEMENTÁL - Primitivní entita, která má povahu některého ze čtyř elementů. Toto slovo se také používá pro lidskou myšlenkovou formu, která se odděluje od svého lidského původce, a to bud' spontánně vlivem silné emoce, nebo záměrně mentálním úsilím, a dočasně získává nezávislou existenci. Mentálním úsilím "stvořené elementály" mohou dostávat za úkol léčit. Také jsou občas zneužívány pro zlovolné psychické pronásledování.

ESBAT - Slavnost úplňku konaná 12- až 13-krát do roka.  

ETERICKÁ ROVINA - Tato rovina je fyzické rovině blíž než astrální. 

ETERICKÉ TĚLO - "Aura" některých lidí, která je pro senzibily viditelná, bývá spojována s éterickým tělem.

EVOKACE - Rituální "vyvolávání" entity vyšší než lidské pro komunikaci s volajícím, a to prostřednictvím média nebo viditelného projevení (srov. invokace).

EXORCISMUS (vymítání) - Vypuzování zla, negativních sil či duchů.

FASCINACE - Schopnost podmanit si druhé lidi zvuky, pohledy, barvami apod.

GNOM - Primitivní entita z říše zemského elementu.

GRIMOÁR - Kniha zaříkávadel a magických procedur.

HEXAGRAM - Šesticípá hvězda, známá také jako pečeť Šalomounova nebo (v kontextu mimo okultismus) jako hvězda Davidova. Jsou to dva do sebe prostoupené trojúhelníky podle principu "jak nahoře, tak dole".

INVOKACE - Rituální přivolávání entity vyšší než lidské, a to proto, aby s volajícím komunikovala bud' prostřednictvím média, nebo pomocí viditelného projevení, nebo aby vstoupila do lidského těla jako při evokaci. Podle některých autorů se "evokace" vztahuje jen na zlé duchy a "invokace" na dobré duchy.

KARMA - Přenáší z jedné inkarnace do druhé rovnováhu negativních a pozitivních přínosů z minulých životů, které je třeba nakonec rozpustit. Z okultního hlediska nelze uniknout opakovanému znovuzrozování a přejít do vyšších rovin bytí, dokud je karma "zatížená dluhem".

KARNAJNA - Nejběžnější wiccanské jméno pro Rohatého boha. Kořenem slova je galské Cernunnos.

KLETBA - Koncentrace negativní a destruktivní energie, úmyslně zformované a namířené proti člověku, místu či věci.

KNIHA STÍNŮ - Osobní záznamník čaroděje/čarodějnice.

KOUZLO - Magický úkon.

KUŽEL SÍLY - Kolektivní psychická síla, kterou pozvedá sbor, vizualizovaná jako nabité pole ve tvaru kužele, který se zvedá nad magickým kruhem.

MÁG (kouzelník) - Osoba provozující magii.

MAGICKÝ KRUH - Rituálně vytvořený kruh, který poskytuje mágovi ochranu během magického obřadu; hranice sféry osobní síly.

MAGIE - Praktika navozování žádoucích změn pomocí sil dosud nedefinovaných vědou; umění změnit vědomí nebo skutečnost jinou než fyzickou silou.

MÍRA - Kus nitě nebo šňůry ustřižené na délku novicova těla během iniciace prvního stupně. Míra dřív bývala ukládána ve sboru spolu s několika vlasy a kouskem nehtu. Dnes většina sborů vrací míru zasvěcovanému z opačného důvodu, totiž jako výraz důvěry.

NAZŘENÍ -  Hledění do kaluže inkoustu, ohně, skleněné koule apod. za účelem probuzení a vyvolání psychických sil.

NEOPOHAN - Vyznavač moderního přírodního náboženství, např. Wiccy.

NŮŽ S BÍLOU RUKOJETÍ - Jeden z nástrojů čaroděje, který používá v magickém kruhu pro upravování dalších nástrojů (srov. atham).

OSOBNÍ SÍLA - Síla skrytá v každém jedinci a vycházející ze stejných zdrojů jako božská síla.

PENDULUM (kyvadélko) - Nástroj pro věštění, sestávající se ze závaží a provázku.

PENTAGRAM (pentalfa) - Pěticípá hvězda, užívaná v magii již po celá staletí. Vysoce symbolický a účinný magický nástroj; velmi ochranný symbol. Hvězda obrácená jedním cípem nahoru představuje člověka a podle pořadí a směru, kterým se kreslí, je to také invokační a odvolávací symbol pro různé živly. Převrácená hvězda se dvěma hroty nahoře může mít spojitost se satanisty, ale není tomu tak vždycky, protože v tom nejdůležitějším "bílém" významu se vztahuje k zasvěcení druhého stupně. 

PENTAKL - Talisman ve tvaru disku. Zejména kovový disk představuje zemský živel a patří mezi čarodějovy pracovní nástroje.

RUSALKA (undina) - Primitivní entita z říše vodního živlu.

SABAT - Jedna z osmi větších sezónních slavností. .......SALAMANDR Primitivní entita z říše ohnivého živlu.

SBOR - Společenství zasvěcených wiccanů.

STEZKA LEVÉ RUKY - Obecný výraz označující "černé" praktiky.

STEZKA PRAVÉ RUKY - Obecný výraz označující "bílé" působení.

SYLF - Primitivní entita z říše vzdušného živlu.

TALISMAN - Předmět nošený, přenášený nebo vložený za účelem přivolání lásky, štěstí, peněz, zdraví apod. Je to protiklad amuletu, který naopak brání přístupu některých sil.

TAROT - Tradiční soubor sedmdesáti osmi karet, který se používá k divinaci, ale také k jiným účelům okultního studia, protože jeho symbolika je univerzální. Skládá se z dvaceti dvou hlavních trumfů (Blázen, Mág, Velekněžka, Císařovna atd.) a čtyř barev (Hole, Meče, Poháry a Pentakly) po čtrnácti kartách (Esa až Desítka, Páže, Rytíř, Královna a Král).

UHRANUTÍ -  Pohled schopný způsobit strach či újmu.

VELIKÝ RITUÁL - Rituál, který je hlavním bodem zasvěcení třetího stupně a který je stanoven i pro některé slavnosti. Svou povahou je to rituál sexuální, ale dotyčný pár jej může provádět "skutečně" (a v soukromí) nebo symbolicky, podle toho, jak se rozhodne.

VĚŠTĚNÍ (divinace) - Schopnost odhalovat věci jinými prostředky než základními pěti smysly.

VNITŘNÍ ROVINY - Jiné roviny bytí a vědomí než fyzická, tj. rovina éterická, astrální, mentální a duchovní.

WICCA - Současný kult s kořeny v minulosti.

WIDDERSHINS - Proti směru hodinových ručiček, proti pohybu Slunce (srov. deosil).

ZAŘÍKÁVÁNÍ - Magická procedura, kdy jsou věcem přisuzovány magické schopnosti ještě před jejich použitím.

ŽEBŘÍK ČARODĚJŮ - Šňůrka se čtyřiceti korálky nebo stužka se čtyřiceti uzly, která se používá podobně jako růženec pro autosugestivní metody, aby se nemuselo při soustředění počítat.

ŽIVLY - Stavební kameny wiccanské tradice; jedná se o zemi, vzduch, oheň a vodu, někdy se přidává jako pátý element duch (akáša).
21.02.2013 09:25:27
D.Z.

Jak jste objevili tento blog ?

Vyhledávačem (4156 | 27%)
Od kamarádů (3630 | 24%)
Náhodou (3953 | 26%)
Jinak... (3621 | 23%)

LÍBÍ SE VÁM TENTO BLOG ?

Ano (4010 | 27%)
Ujde to (3579 | 24%)
Ne (3594 | 24%)
Život nás požírá, my život utrácíme - kdo z nás bude s tím druhým dříve hotov?
JOSEF ČAPEK
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one