Nikdo se mně neptal jestli se chci narodit, tak mi teď neříkejte jak mám žít!
Černí psy - obrázek

Černí psy - obrázek

Kouzelní černí psi se za tajemných okolností objevují na celém území Evropy a Severní Ameriky. Velice často je bylo vidět i v Británii, kde jsou známí jako Black Shuck (z anglosaského scucca, což znamená démon), Old Shuck, Shucky Dog, Shug Monster a Shag dog. Někteří lidé tvrdí, že tito psi hlídají hřbitovy nebo určité cesty, jiní říkají, že se v noci volně potulují po kraji. Očití svědkové uvádějí, že se objevují nečekaně, někdy přímo vedle osamoceného chodce. Obvykle bývají větší než normální psi. Někdy mizí okamžitě, jindy zase nehybně stojí a pomalu se vytrácejí. V některých případech se objevují bez hlavy. Jejich oči jsou téměř vždy popisovány za obrovské a zářivé. Učenci byli kdysi přesvědčeni, že černý pes je podoba, kterou na sebe s oblibou bere ďábel. A z černých psů mají často strach i lidé méně úzkostlivě založení. Mnozí je považují za předzvěst smrti. Výpovědi očitých svědků jsou z historie známy už mnoho staletí. Jisté vyprávění z roku 1577 barvitě líčí incident, při němž se černý pes objevil v kostele: ,,Tu zjevil se v příšerné podobě pes černý jako uhel, doprovázen děsivími zášlehy ohně, jež v některých ze shromážděných vzbudily doměnku, že nastal soudný den. Pes tento či ďábel sám v jeho podobě velkou rychlostí a s neuvěřitelným kvapem celým kostelem proběhl, prosmekl se mezi dvěma klečícími farníky a v okamžení jim oběma krk prokousl." Šlo pravděpodobně o obzvlášť hrůzný incident. Ne všechna setkání s černými psy končí takto tragicky a zdá se, že ve svých méně dávných zjeveních jsou tito tvorové méně zlovolní. Jistý badatel uvádí: ,,Větší množství důkazů nasvědčuje spíš tomu, že jsou černí psi přátelští (nebo při nejmenším neškodní), než tomu, že jsou nebezpeční. V mnoha případech jsou lidem jednoznačně prospěšní."
25.06.2011 19:48:58
D.Z.

Jak jste objevili tento blog ?

Vyhledávačem (4156 | 27%)
Od kamarádů (3630 | 24%)
Náhodou (3953 | 26%)
Jinak... (3621 | 23%)

LÍBÍ SE VÁM TENTO BLOG ?

Ano (4010 | 27%)
Ujde to (3579 | 24%)
Ne (3594 | 24%)
Život nás požírá, my život utrácíme - kdo z nás bude s tím druhým dříve hotov?
JOSEF ČAPEK
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one