Nikdo se mně neptal jestli se chci narodit, tak mi teď neříkejte jak mám žít!
Kdyby jsem potřebovaly vědět něco o jiným kamenu a není tu tak klidně písněte na mail
CITRÍN

CITRÍN

Citrín rozvíjí intelektuální tvůrčí schopnosti a pomáhá tak nalézt řešení při začátcích nových projektů. Starším lidem dodává energii. Léčí záněty slepého střeva, podporuje imunitní systém organismu, chrání před negativními účinky záření. Středověk přisuzoval citrínu schopnost učinit svého majitele roztomilým a oblíbeným. Chránil na cestách. Povzbuzuje k duchovním aktivitám. Podporuje tvořivost a schopnost komunikace, eliminuje snahy po sebepoškozování. Dovádí člověka k harmonizaci astrálního, mentálního, spirituálního a emočního světa v něm. Je doporučován při chorobách srdce a oběhového systému, ledvin, jater a svalů.Symbolizuje nejen moudrost a vnitřní klid, ale dává i pocit zdraví, tepla a svěžesti. Průzračné zlatité tóny mají značnou schopnost oživovat světelnou energii v nás uloženou a tak podpořit jasnost našeho myšlení a kreativitu. Aktivuje přenos bioelektrických impulsů skrze nervy a tak podporuje a ovlivňuje látkovou výměnu. Jeho silný účinek na poruchy zažívacího ústrojí, cukrovku a na očištění střevního traktu od balastu a jedovatých látek, ovlivňující i čistotu pleti.
Opál

Opál

Použití: astrální projekce, psychika, krása, peníze, štěstí, síla

Byl považován za tajemný kámen, který někdy přináší velké štěstí a někdy velké neštěstí. Dnes je opál pokládán za zesilovač vlastností svého nositele, a proto špatnému člověku přináší špatné a dobrému dobré. Sám signalizuje, když se mu něco nelíbí. Je kamenem pravdy, vhodný pro soustředění, podporuje uskutečňování vytyčených cílů, zvyšuje intuici, dává harmonii, přináší štěstí. pomáhá při očních potížích, leukémii a padoucnici. Podporuje látkovou výměnu, uvolňuje a ovlivňuje oblast podbřišku, má blahodárný vliv na zažívací ústrojí a funkci ledvin. Posiluje pohlavní orgány. Vyvažuje imunitu, pomáhá otevřít srdeční čakru a dosáhnout vyššího já.Pomáhá nalézt pravou lásku a léčí deprese. Je schopen na sebe stáhnout nepříznivé vlivy, ale pokud jej nosíme déle bez očištění, tak je v zesílené míře vrací. Opál probouzí dar jasnovidectví, zvyšuje talent svých majitelů. Je katalyzátorem, nikdy není v klidu. Opál obsahuje jak barvy, tak i schopnosti všech dalších kamenů. Proto může být "naprogramován" nebo nabit prakticky každým typem energie a užit v kouzlech týkajících se veškerých magických potřeb. Je ideálním k podpoře astrální projekce. Během ní se nosí jak k ochraně, tak k usnadnění celého procesu.Používá se také k vyvolání minulých inkarnací.Výskyt: Nízkoteplotní minerál. Je častým produktem recentních i fosiliních gejzírů a termálních pramenů; běžně vzniká zvětráváním ultrabazických hornin, zejména hadců; často vyplňuje dutiny a trhliny ve vulkanitech a jejich tufech. Je produkován některými mořskými živočichy, hlavně rozsivkami. Ojediněle vzniká jako pozdní minerál v pegmatitech na hydrotermálních žílách.

Poznávací znaky: Nižší tvrdost a nízká hustota, skelný až voskový lesk, lasturnatý lom, často nepravidelné probarvení (obecný opál).
Záhněda

Záhněda

Kámen harmonie

Jako kouřově hnědý křišťál vnáší nejsilnější světelnou energii do pozemského života a do hmoty. Zároveň jejím prostřednictvím poznáme, že všechny projevy hmoty vznikly zhuštěním světelných vibrací a jsou tedy světelného původu. Usilujeme-li o duševní rozvoj, ale přesto stále silně lpíme na hmotě, může mnoho léčitelů používat záhnědu jako cenného a účinného pomocníka proti skleslosti a depresím. Moderní prameny doporučují záhnědu v terapii intoxikací, zejména pak při infekčních chorobách a při terapii jejich následků. Má prý také dobrý vliv jako prevence proti následkům ozáření. Celkově stimuluje a tonizuje, s jistým specifickým účinkem na orgány dutiny břišní a na genitálie. Odstraňuje nervozitu, posiluje schopnost koncentrace - symbol symbiózy, pomáhá dosáhnout harmonii, opustit a oželet vše, co nás zatěžuje, je oporou těm, kdož se těžce vyrovnávají s materiálním světem. Zmírňuje bolesti, pomáhá při infekčních nemocích a rakovině. Posiluje krevní oběh.
Vltavín

Vltavín

Pomáhá při celkové únavě a bolestech hlavy.

Ochraňuje před nepřátelským prostředím, je vhodný pro věštectví a meditace (pro koncentrační cvičení v meditaci).

Propojuje informace mezi nebem a zemí a nalaďuje nás na vyšší vibrace, zvyšuje imunitu (jeho použitím na třetím oku na noc) a zpřístupňuje sny s věštěním budoucnosti.
Hematit

Hematit

Hematit podporuje krevní oběh, posiluje srdce, plíce a tvorbu červených krvinek. Podporuje životní sílu, v nemoci nám pomáhá najít skryté zásoby a rychleji uzdravit tělo. Pomáhá i v době vyčerpání a to jak psychického tak tělesného.

Očista kamene: rychle ho opláchneme pod vodou a pak necháme libovolně dlouho nabýt na slunci.
Jantar

Jantar

Jantar je zkamenělá pryskyřice, je beztvarý ,český název jantaru pochází z ruštiny. Německý název Bernstein je od slova brennen - hořeti a naráží na jeho snadnou hořlavost.

Tato zkamenělá pryskyřice z třetihorních jehličnanů se nachází hlavně okolo Baltského moře, na Sicilii, v Rumunsku, v Číně. Jeho barva může být zlatožlutá až červená. V Dominikánské republice se vyskytuje naleziště i s modrými jantary. Jantar se nachází dokonce i u nás, kam jej zavlekly do oblasti Moravské brány ledovce.Bývá průsvitný. Stářím koroduje a tmavne, hlavně při styku se slunečním světlem. Jantar se vyskytuje v podobě hlíz, valounů a zrn. Největší nalezené kusy mají hmotnost až 10 kg. Dobře se brousí a vyleštěný má pěkný lesk.

Dělaly se z něho amulety, které sloužily na ochranu před duchy a démonickými bytostmi všech druhů. Těmto amuletům se dodnes připisuje schopnost zmírňovat bolesti hlavy a zahánět zlé sny. Žluté vyleštěné kousky jantaru se pokládaly za ztuhlé sluneční paprsky. V astrologické symbolice je jantar přiřazený planetě Merkuru.
Ametyst

Ametyst

V krčním centru působí především proti bolestem všeho druhu ve fyzické, citové i duševní oblasti. Mírní žal, přináší útěchu a klidný hluboký spánek. Ovlivňuje zejména poruchy způsobené duševním přepětím, stresem a nezpracovanými negativními zážitky.

V oblasti sakrální si jeho pomocí odvykáme závislosti na alkoholu, drogách a medikamentech. U dětí klidní projevy vzteku a hysterie.

Očista: Před použitím nebo po něm opláchneme pod tekoucí vlažnou vodou, nabíjíme přes křišťál nebo ve stínu.
Křišťál

Křišťál

Křišťál je velmi energetický, používá se k léční od pravěku. Jeho účinek se neomezuje pouze na jednu z čaker, ale působí komplexně na všechny. Nejčastěji se používá k získání nebo obnovení životní energie. Používá se jako talisman a ochrana proti černé magii, sám pak podporuje jasnozřivost. Pomáhá z těla odstraňovat negativní energie a přijímat energii pozitivní.
ACHÁTY

ACHÁTY

Energie: Různé

Planety: Obecně Merkur, Venuše.

Elementy: Různé

Božstva: Asklpios

Síly: Síla, odvaha, dlouhověkost, zahradničení, láska, léčení, ochrana.

Astrologie: Býk, Váhy, Blíženci, Panna.

Čakra: Převážně základní, ohnivý achát i čelní a temenní.

Historie: Archeologické nálezy dokumentují, že acháty byly využívány již od pravěku. Nejdříve na nástroje, později na šperky a ostatní výrobky, které jednak zkrášlovaly interiéry, jednak byly prakticky využitelné, ale také pro okrasu exteriérů. Největší oblibě se těšily ve starověkém Řecku Římě. Jako talisman chránil před morem, jedy, morovými ránami, živelnými pohromami. Zajišťoval dlouhý život a úspěch.Ve starověku zasazený do prstenu nebo přivázán k levé paži zajišťoval přízeň božstev vegetace.

O achátu obecně:

Kresby a barevné mozaiky v achátech symbolizují naši sounáležitost a silné spojení s Matkou Zemí. Prohlubuje a vzbuzuje v nás Fantazii, kreativitu, odvahu, vytrvalost a chuť žít dál, i přes nějaké předešlé potíže, posiluje uvědomění vlastní identity, pud sebezáchovy, ochraňuje nás před působením nežádoucích vlivů a obdarovává vírou ve vlastní schopnosti. Učí nás správnému vstřícnému jednání vůči ostatním lidem i vůči nepřátelům. Pomáhá při komunikaci a podporuje naši vynalézavost v komunikaci. Podporuje při hledání pravdy, pomáhá přijímat kritiku, nelibé situace i nepříjemné okolnosti.

Bílý achát: Symbol duchovní ochrany, čistoty,rovnováhy i klidu duše. Obvykle je nazýván mírovým achátem. Posiluje vůli při odstraňování škodlivých návyků a mírní agresivitu. Nápomocen může být při léčbě zhoubných nádorů, hlavně kůže, při zánětech. Pro krásu pleti stačí čistit ji achátovou vodou.

Růžový- meruňkový achát: Podporuje těhotenství, chrání plod v těle matky.

Masově hnědý achát: Podporuje toleranci, pochopení pro problémy druhých.

Šedý a okatý achát: Mírní deprese, podporuje zrak.

Pruhovaný achát: Podporuje koncentraci, racionální a logické myšlení.

Achát s dutinou vyplněnou vodou Jsou mocnými talismany v těhotenství. Obecně chrání před zlem, falešnými přáteli, vnášejí klid i mír do bolavé duše.

Pestrý achát chrání před depresí a latergií, přispívá k dobré náladě.

Ohnivých achát v čakře třetího oka a korunní napomáhá během meditace uchovat si duchovní rovnováhu. Díky jeho účinkům neztratíme ze zřetele Matku Zemi. Tiší hněv, vyrovnává nestálou náladu.Posiluje paměť a koncentraci.

Modrá krajka se nosí speciálně pro klid a štěstí. Má moc uklidňovat ve stresových situacích.

Obecně se užívá v rituálech odvahy, síly, dlouhověkosti atd. Je šťastným nástrojem zahradníků a zahrádkářů. Nabité acháty v zahradě můžeme zakopat, aby podpořily růst a hojnost rostlin. Acháty se často využívají v kouzlech lásky, proto také bývá využíván k zahnání nepřejícných myšlenek. Šperky s acháty se darují dětem jako ochrana,zvlášť jedná li se o ochranu proti dětským pádům, kdy by se děti mohly stát bojácnými a nervózními. Je i dárcem pravdy. Tento kámen v ústech tiší žízeň. V rituální magii se do achátu vyrývají muž jedoucí na hadech. Právě tento šperk pomáhal před mnoha uštknutími, bodnutími apod. Kdysi byl považován za největšího ochránce před čarodějnictvím, démony a ďáblem. Dokáží se jím zjistit budoucí trendy, když věštec pozoruje skvrny na achátu.
Sardonyx

Sardonyx

Dodává radost, životní elán, zahání starosti a melancholii, pozitivně ovlivňuje rodinné vztahy a pomáhá zvládnout složité problémy.

Pomáhá při nespavosti, revmatických bolestech, kožních a infekčních nemocích.
Sokolí oko

Sokolí oko

Liší se od tygřího jen modravými nebo zelenomodrými tóny. Nechá prostupovat fyzické duchovním a učí nás vidět stavbu našeho těla, energetické procesy a vše, co se v našem organismu prostupuje, vzájemně ovlivňuje a na sebe navazuje.

Učí nás vidět i to, co se podvědomě bráníme vzít na vědomí a tak se můžeme vystříhat toho, co nám neprospívá. Jeho vliv je nejpůsobivější v centru čela.

Prostupují-li sokolím okem žluté nebo hnědé tóny oka tygřího, stabilizuje v centru solar plexus náš pocit sebedůvěry. Obdržíme tak i více flexibility v pohledu na svět kolem nás, více tolerance a spoluúčasti s bližními.
Tyrkys

Tyrkys

Tyrkys sjednocuje inspiraci a vyšší ideály, které k nám pronikají z oblasti duchovní, s prapůvodní živou silou naší planety. Tak nám daruje zároveň moudrost Nebe i Země. Pomáhá nám vyjádřit duševní poznatky, myšlenky a intuice formované naší duší a obojí pak spojit v každodenním životě. Našim slovům propůjčuje velkou sílu. Zabraňuje vstup záporných vlivů a škodlivých vibrací do naší aury a může je dokonce absorbovat. Již ve starém Egyptě milovali tyrkys. Často se z něj zhotovovaly amulety a rituální předměty. Má přirozenou schopnost přitahovat z vesmíru kladné, posilující energie a učinit naši duši přístupnou kráse. Podle starých pramenů bývá tyrkys označován za ochránce ctnosti a také se oněm říká, že zaručuje spolehlivost a přátelství. V rukou duševně čistých lidí zesiluje intuici, vyrovnanost, úspěch, štěstí a klid v rodině. Dnes nachází použití hlavně při bolestech krku a plic. Také komunikační problémy, jako například koktání, lze tímto kamenem vylepšit. Osvědčil se také při zlých snech.Ochránce a strážce před neštěstím, chudobou, nepřirozenou a předčasnou smrtí, nežádoucími vlivy prostředí, předává schopnost zrušit negativní pocity a vjemy. pomáhá při léčbě srdečních, plicních, krčních a očních nemocí, onemocnění dýchacích cest, bolestech hlavy, zánětech sliznice, při anorexii. Napomáhá cirkulaci, posiluje srdce a plíce, dodává energii nervové soustavě.

Je nutné ho chránit před vodou, teplem a sluncem. Ochraňuje před jedy, toxiny, nehodami, uhrančivým pohledem, negativní energií, ale jen je-li darován z lásky. Přináší úspěch, štěstí a dostatek. Léčí oční potíže, bolesti hlavy, zánět kloubů, a nemoci získané od zvířat. Pročišťuje čakry, ovlivňuje krční čakru.
Růženín

Růženín

Těžiště jeho vlivu růženínu je v centru srdce, kde čistí, uklidňuje a posiluje vše, co souvisí s činností srdce a psychosomatickými poruchami, které mají příčinu v poraněných a posléze potlačených emocích. Konkrétně reguluje srdeční rytmus a pomáhá při nespavosti, zejména je-li příčinou zjitřené citové rozpoložení. Pomáhá při léčení nemocí pohlavních orgánů a neplodnosti. Vydatnou pomocí je i při krevních onemocněních.

Růženín v místnosti pohlcuje elektrický smog.

Očista: U kamenů pro léčení provádíme očistu po každém použití u kamenů do bytových prostor 1x za týden, nabíjíme ho mimo dosah přímého slunečního světla nejlépe u krystalu křišťálu nebo ametystu.
Tygří oko

Tygří oko

Tygří oko - Hra jeho tmavých a zlatavě hnědých tónů dodává tomuto kameni životaschopnost. Učí nás otevřenosti a aktivnímu pohledu na svět, ukazuje nám život v jeho nekonečných proměnách.

Léčebně posiluje činnost smyslových orgánů. V centru 5. čakry mírní potíže spojené s asmatem, v centru 6. čakry pomáhá při migréně a silné bolesti hlavy. Aktivuje pohybové centrum vegetativního nervového systému.
Karneol

Karneol

Karmeol probouzí tvořivost, kreativitu, schopnost proměnit nově získané poznatky ve skutečnost, aktivně cítit , myslet a jednat. Zdravotně pomáhá při křečových žilách, vnějším krvácení, revmatizmu a stabilizuje krevní oběh. Položen na solar plexus usnadňuje trávení. V 1. čakře pomáhá nabít sexuální energii.

Ve žluté podobě pomáhá léčit ledviny a močové cesty.
Jaspis

Jaspis

Jaspis je kámen mnoha barev. Každá jeho barva má svá specifika. Nejčastější formou jsou tato druhy/barvy: Červený- nositel životodárné energie. Jeho zemitá barva aktivuje naši vůli, odvahu a vytrvalost. Přináší skromnost, pochopení a lásku. V léčitelství se používá na posílení krevního oběhu, v centru vitality (solar plexus) společně s křišťálem a magnezitem léčí zažívací potíže, ulehčuje při nadýmání a zácpě. také pomáhá aktivovat činnost jater, žlučníku, sleziny a slinivky břišní. Přiložen na močový měchýř pomáhá při léčení ledvin a močových orgánů. V 1. čakře pomáhá léčit problémy se sexuálním pudem, impotenci a neplodnost. Pozitivně ovlivňuje tvorbu krve, tiší krvácení a pomáhá při hemoroidech. Pomáhá také při nepravidelné nebo bolestivé menstruaci. Zelený - kámen srdečního centra. Jeho barva nám vnáší harmonii a rovnováhu do našich dnů. pod jeho vlivem pochopíme pravidla přírody a ztotožníme se s nimi. V centru hrdla aktivuje chuťové buňky - zjemňuje chuť. V centru solaru snižuje zvýšenou kyselost žaludečních šťáv. Celkově zbavuje organismus jedovatých zplodin a odpadních látek. Žlutý - kámen vytrvalosti a porozumění. Vštěpuje nám vytrvalost a snášenlivost v rámci rodinného života. Zdravotně ho oceníme zejména při problémech trávicího traktu, při střevních chorobách, zácpě a při žaludečních vředech. Povzbuzuje činnost jater, žlučníku a slinivky břišní. Pomáhá při slabosti močového měchýře. Také aktivuje činnost thymu. zjemňuje čich a posiluje imunitní systém. Očista: Několik minut pod proudem vlažné vody nebo přes noc v misce vody, nejlépe společně s křišťálem. Nabíjení: na přímém slunci libovolně dlouho.
Fluorit

Fluorit

Fluorit má mnoho barevných variant. Může být čirý, zelený, fialový, oranžový, červený, růžový, nebo jako na obrázku kombinovaných barev a v mnoha odstínech zmiňovaných barev.

Podle toho jakou má barvu také ovlivňuje příslušnou čakru.

Fialový: pomáhá nám v soustředění se při meditaci, zjemňuje oscilaci mozkových buněk a otevírá tak našemu duševnímu úsilí vstup a kontakt s vyšší rovinnou skutečnosti, proto je nazýván kamenem mudrců. Taktéž posiluje naši rozeznávací schopnost. Pomáhá při bolesti hlavy a migréně.

Modrý fluorit: pomáhá jako prevence proti chřipce, nachlazení a pomáhá při chorobách dýchacího ústrojí. Ve stáří spolu s fialovým pomáhá udržet jasný rozum.

Zelený: pomáhá při alergii a astmatu.

Žlutý: tlumí stres a blahodárně působí při žaludečních problémech.

Oranžový: aktivuje funkci sleziny a jater, zmírňuje zánětlivá onemocnění ledvin a močového měchýře (v těchto případech je dobrá i jeho voda)

Červený: aktivuje psychicky oslabenou potenci.

Duhový (použitelný pro všechny čakry): vyrovnává duševní a citový život a uvolňuje napětí. Při prvních příznacích onemocnění přináší tělu úlevu a duši mír.

Vnitřně používaná fluoritová voda pomáhá pročistit celý organismus a zbavuje ho látek, které jej zatěžují. Preventivně zabraňuje tvorbě nádorů. Kloktání této vody zabraňuje vzniku zubního kazu. Pomáhá při cévních chorobách, regeneruje pleť a sliznici, podporuje růst kostí, funkci žláz a trávení. Pomáhá při komplikovaném těhotenství.

Očista: čistíme jej pod proudem vlažné vody nebo přes noc v misce vody. Nabíjíme jej ve stínu mimo dosah slunečních paprsků nebo v noci za úplňku společně s křišťálem..

Na obrázcích jsou stejné tři druhy fluoritů, (fotografovány v jeden den, za stejných světelných podmínek a ze stejného úhlu) rozdíl je pouze v použité podložce. Všimněte si jak tento drobný detail může změnit barvu kamenů.

Jak jste objevili tento blog ?

Vyhledávačem (4156 | 27%)
Od kamarádů (3630 | 24%)
Náhodou (3953 | 26%)
Jinak... (3621 | 23%)

LÍBÍ SE VÁM TENTO BLOG ?

Ano (4010 | 27%)
Ujde to (3579 | 24%)
Ne (3594 | 24%)
Život nás požírá, my život utrácíme - kdo z nás bude s tím druhým dříve hotov?
JOSEF ČAPEK
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one